Βιβλιοκρισία του: ΑΝGELIKI E. LAIOU - CECILE MORRISSON, The Byzantine Economy (Cambridge Medieval Textbooks), New York 2007

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Βιβλιοκρισία του: ΑΝGELIKI E. LAIOU - CECILE MORRISSON, The Byzantine Economy (Cambridge Medieval Textbooks), New York 2007 (EL)
Βιβλιοκρισία του: ΑΝGELIKI E. LAIOU - CECILE MORRISSON, The Byzantine Economy (Cambridge Medieval Textbooks), New York 2007 (EN)

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ, Μαρία

Bιβλιοκρισία του:ΑΝGELIKI E. LAIOU - CECILE MORRISSON, The Byzantine Economy (Cambridge Medieval Textbooks), New York 2007 (EL)
Bιβλιοκρισία του:ΑΝGELIKI E. LAIOU - CECILE MORRISSON, The Byzantine Economy (Cambridge Medieval Textbooks), New York 2007 (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

privileges (EL)
trade (EL)
production (EL)
DF 546 (EL)
economy (EL)
privileges (EN)
trade (EN)
production (EN)
DF 546 (EN)
economy (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2011-09-30


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Middle-Late Byzantine period (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 365-372 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 365-372 (EN)

Copyright (c) 2014 Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)