Βιβλιοκρισία του: A. RHOBY-E. SCHIFFER (hrsg.), Imitatio-Aemulati o-Variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien, 22.-25. Oktober 2008),Wien 2010

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία του: A. RHOBY-E. SCHIFFER (hrsg.), Imitatio-Aemulati o-Variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien, 22.-25. Oktober 2008),Wien 2010 (EL)
Βιβλιοκρισία του: A. RHOBY-E. SCHIFFER (hrsg.), Imitatio-Aemulati o-Variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien, 22.-25. Oktober 2008),Wien 2010 (EN)

,
LOUKAKI, Marina

Βιβλιοκρισία του Α. RHOBY-E. SCHIFFER (hrsg.), Imitatio-Aemulatio-Variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien 22-25 October 2008), Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, phil. -hist. Klasse, Denkschriften 402. Veroeffentlichungen zur Byzanzforschung 21, Wien 2010, 286 pp. ( ISBN: 978-3-7001-6825-6). (EL)
Βιβλιοκρισία του Α. RHOBY-E. SCHIFFER (hrsg.), Imitatio-Aemulatio-Variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur (Wien 22-25 October 2008), Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, phil. -hist. Klasse, Denkschriften 402. Veroeffentlichungen zur Byzanzforschung 21, Wien 2010, 286 pp. ( ISBN: 978-3-7001-6825-6). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

PA 5000 (EL)
φιλολογία, ρητορική, ποίηση, δημώδης λογοτεχνία (EL)
PA 3050 (EL)
PA 5000 (EN)
PA 3050 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2011-11-04


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

λογοτεχνικά κείμενα (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 373-382 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 373-382 (EN)

Copyright (c) 2014 Marina LOUKAKI, (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.