Βιβλιοκρισία του: Martin da Canal, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια LAURA K. MORREALE [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Βιβλιοκρισία του: Martin da Canal, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια LAURA K. MORREALE [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009 (EL)
Βιβλιοκρισία του: Martin da Canal, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια LAURA K. MORREALE [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009 (EN)

ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ, Μαρίνα
,

Βιβλιοκρισία του: Martin da Canal, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια LAURA K. MORREALE [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009, σσ. xxii + 175 [ΙSBN 978-88-8098-267-8]. (EL)
Βιβλιοκρισία του: Martin da Canal, Les Estoires de Venise, αγγλική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια LAURA K. MORREALE [Archivio del Litorale Adriatico XII], Padova 2009, σσ. xxii + 175 [ΙSBN 978-88-8098-267-8]. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Book review (EN)

D 200 (EL)
Βενετία, γαλλο-βενετικό γλωσσικό ιδίωμα, Λατινοκρατούμενη Ανατολή, Martin da Canal (EN)
D 200 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2012-03-31


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

δεύτερο μισό 13ου αιώνα (EN)
χρονικό (EN)
Ιταλική χερσόνησος, ανατολική Μεσόγειος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 413-418 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 413-418 (EN)

Copyright (c) 2014 Μαρίνα ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ, (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)