Βιβλιοκρισία του: T. C. LOUNGHIS,Byzantium in the Eastern Mediterranean: Safeguarding East Roman Identity (407 – 1204), Nicosia (Cyprus Research Centre. Texts and Studies in the History of Cyprus, LXIII) 2010

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία του: T. C. LOUNGHIS,Byzantium in the Eastern Mediterranean: Safeguarding East Roman Identity (407 – 1204), Nicosia (Cyprus Research Centre. Texts and Studies in the History of Cyprus, LXIII) 2010 (EL)
Βιβλιοκρισία του: T. C. LOUNGHIS,Byzantium in the Eastern Mediterranean: Safeguarding East Roman Identity (407 – 1204), Nicosia (Cyprus Research Centre. Texts and Studies in the History of Cyprus, LXIII) 2010 (EN)

COSENTINO, Salvatore

Βιβλιοκρισία του: T. C. LOUNGHIS, Byzantium in the Eastern Mediterranean: Safeguarding East Roman Identity (407 – 1204), Nicosia 2010 (Cyprus Research Centre. Texts and Studies in the History of Cyprus, LXIII), pp. IX-XXXIV, 1-220, ISBN: 978-9963-0-8118-9. (EL)
Βιβλιοκρισία του: T. C. LOUNGHIS, Byzantium in the Eastern Mediterranean: Safeguarding East Roman Identity (407 – 1204), Nicosia 2010 (Cyprus Research Centre. Texts and Studies in the History of Cyprus, LXIII), pp. IX-XXXIV, 1-220, ISBN: 978-9963-0-8118-9. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

D 25 (EL)
East Roman Identity, themes, byzantine navy (EL)
DF 546 (EL)
DF 545 (EL)
DF 501 (EL)
DF 549 (EL)
D 25 (EN)
DF 546 (EN)
DF 545 (EN)
DF 501 (EN)
DF 549 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2012-09-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 343-348 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 343-348 (EN)

Copyright (c) 2014 Salvatore COSENTINO (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.