Βιβλιοκρισία του: ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst nebst Addenda zu Band I „Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken“ (OeAW, phil._Hist. Klasse, Denkschriften, 408 Band, Wien 2010

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία του: ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst nebst Addenda zu Band I „Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken“ (OeAW, phil._Hist. Klasse, Denkschriften, 408 Band, Wien 2010 (EL)
Βιβλιοκρισία του: ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst nebst Addenda zu Band I „Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken“ (OeAW, phil._Hist. Klasse, Denkschriften, 408 Band, Wien 2010 (EN)

VASSIS, Ioannis

Βιβλιοκρισία: Andreas Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst nebst Addenda zu Band I „Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken“ (Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, hrsgg. von Wolfram Hörandner, Andreas Rhoby und Anneliese Paul, Band 2) [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, 408. Band / Veröffentlichungen zur Byzanzforschung XXIII], Wien 2010, σελ. 540 (ISBN 978-3-7001-6824-9) (EL)
Βιβλιοκρισία:Andreas Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst nebst Addenda zu Band I „Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken“ (Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, hrsgg. von Wolfram Hörandner, Andreas Rhoby und Anneliese Paul, Band 2) [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, 408. Band / Veröffentlichungen zur Byzanzforschung XXIII], Wien 2010, σελ. 540 (ISBN 978-3-7001-6824-9) (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βυζαντινή ποίηση, επιγράμματα, εικόνες, (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2012-09-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

λογοτεχνικά κε΄΄ιμενα (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 349-355 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 349-355 (EN)

Copyright (c) 2014 Ioannis VASSIS, (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.