Βιβλιοκρισία του: GARY VIKAN, Early Byzantine Pilgrimage Art. Revised Edition (first published 1982). Dumbarton Oaks Byzantine Collection Publications 5, Washington DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University, 2011

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία του: GARY VIKAN, Early Byzantine Pilgrimage Art. Revised Edition (first published 1982). Dumbarton Oaks Byzantine Collection Publications 5, Washington DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University, 2011 (EL)
Βιβλιοκρισία του: GARY VIKAN, Early Byzantine Pilgrimage Art. Revised Edition (first published 1982). Dumbarton Oaks Byzantine Collection Publications 5, Washington DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University, 2011 (EN)

YANGAKI, Anastasia G.

book review: Gary Vikan, Early Byzantine Pilgrimage Art. Revised Edition (first published 1982). Dumbarton Oaks Byzantine Collection Publications 5, Washington DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University pp. 109. ISBN: 978-0-88402-358-6. (EL)
book review: Gary Vikan, Early Byzantine Pilgrimage Art. Revised Edition (first published 1982). Dumbarton Oaks Byzantine Collection Publications 5, Washington DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University pp. 109. ISBN: 978-0-88402-358-6. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

pilrims, pilgrimage art, early byzantine period (EL)
N (EL)
N (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2012-10-19


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 357-362 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 357-362 (EN)

Copyright (c) 2014 Anastasia G. YANGAKI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.