Βιβλιοκρισία: A. GIANNOULI, Ε. SCHIFFER (εκδ.), From Manuscripts to Books. Proceedings of the Intern. Workshop on Textual Criticism and Editorial Practice for Byzantine Texts (Vienna, 10 – 11 December 2009) , Βιέννη 2011.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία: A. GIANNOULI, Ε. SCHIFFER (εκδ.), From Manuscripts to Books. Proceedings of the Intern. Workshop on Textual Criticism and Editorial Practice for Byzantine Texts (Vienna, 10 – 11 December 2009) , Βιέννη 2011. (EL)
Βιβλιοκρισία: A. GIANNOULI, Ε. SCHIFFER (εκδ.), From Manuscripts to Books. Proceedings of the Intern. Workshop on Textual Criticism and Editorial Practice for Byzantine Texts (Vienna, 10 – 11 December 2009) , Βιέννη 2011. (EN)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΫΛΟΥ, Θεοδώρα

Βιβλιοκρισία του: A. GIANNOULI, Ε. SCHIFFER (εκδ.), From Manuscripts to Books. Proceedings of the International Workshop on Textual Criticism and Editorial Practice for Byzantine Texts (Vienna, 10 – 11 December 2009) / Vom Codex zur Edition. Akten des internationalen Arbeitstreffens zu Fragen der Textkritik und Editionspraxis byzantinischer Texte (Wien, 10.-11. Dezember 2009) (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, 431 / Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 29), Βιέννη 2011, σελ. 217. ISBN 978-3-7001-7132-4 (EL)
Βιβλιοκρισία του: A. GIANNOULI, Ε. SCHIFFER (εκδ.), From Manuscripts to Books. Proceedings of the International Workshop on Textual Criticism and Editorial Practice for Byzantine Texts (Vienna, 10 – 11 December 2009) / Vom Codex zur Edition. Akten des internationalen Arbeitstreffens zu Fragen der Textkritik und Editionspraxis byzantinischer Texte (Wien, 10.-11. Dezember 2009) (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, 431 / Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 29), Βιέννη 2011, σελ. 217. ISBN 978-3-7001-7132-4 (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

P 1 (EL)
P 301 (EL)
PA 5000 (EL)
PA 1000 (EL)
εκδοτική, παλαιογραφία, λόγια βυζαντινά κείμενα (EL)
P 1 (EN)
P 301 (EN)
PA 5000 (EN)
PA 1000 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2013-02-08


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 375-381 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 375-381 (EN)

Copyright (c) 2014 Θεοδώρα ΑΝΤΩΝΟΠΟΫΛΟΥ, (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.