Βιβλιοκρισία:P. SCHREINER-E. VOGT(eds.), Karl Krumbacher. Leben und Werk, München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C. H. Beck, München 2011

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία:P. SCHREINER-E. VOGT(eds.), Karl Krumbacher. Leben und Werk, München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C. H. Beck, München 2011 (EL)
Βιβλιοκρισία:P. SCHREINER-E. VOGT(eds.), Karl Krumbacher. Leben und Werk, München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C. H. Beck, München 2011 (EN)

PUCHNER, Walter

Βιβλιοκρισία: P. Schreiner-E. Vogt (eds.), Karl Krumbacher. Leben und Werk, München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C. H. Beck, München 2011 (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, Jahrgang 2011, Heft 4), σελ. 147, 5 εικ., ΙSBN 978 3 7696 1569 0. (EL)
Βιβλιοκρισία: P. Schreiner-E. Vogt (eds.), Karl Krumbacher. Leben und Werk, München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C. H. Beck, München 2011 (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, Jahrgang 2011, Heft 4), σελ. 147, 5 εικ., ΙSBN 978 3 7696 1569 0. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

CT (EL)
Z 105 (EL)
PA 5000 (EL)
K. Krumbacher, Ιστορία Βυζαντινής Φιλολογίας (EL)
Z 110 (EL)
PA 1000 (EL)
G 149 (EL)
DF 501 (EL)
CT (EN)
Z 105 (EN)
PA 5000 (EN)
Z 110 (EN)
PA 1000 (EN)
G 149 (EN)
DF 501 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2013-04-08


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 397-401 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 397-401 (EN)

Copyright (c) 2014 Walter PUCHNER (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.