Βιβλιοκρισία: N. SINIOSSOGLOU, Radical Platonism in Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge(UK), Cambridge University Press, 2011.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία: N. SINIOSSOGLOU, Radical Platonism in Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge(UK), Cambridge University Press, 2011. (EL)
Βιβλιοκρισία: N. SINIOSSOGLOU, Radical Platonism in Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge(UK), Cambridge University Press, 2011. (EN)

ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Χρήστος

ΒΙβλιοκρισία: N. Siniossoglou, Radical Platonism in Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge(UK), Cambridge University Press, 2011, pp. xvi+454. ISBN 978-1-107-01303-2 (EL)
ΒΙβλιοκρισία: N. Siniossoglou, Radical Platonism in Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge(UK), Cambridge University Press, 2011, pp. xvi+454. ISBN 978-1-107-01303-2 (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

PA 5000 (EL)
JC 109 (EL)
DF 630 (EL)
HN (EL)
JC 348 (EL)
B 720 (EL)
=Πλήθων, πλατωνισμόε, ουτοπία (EL)
PA 1000 (EL)
D 200 (EL)
BL 239 (EL)
PA 3050 (EL)
PA 5000 (EN)
JC 109 (EN)
DF 630 (EN)
HN (EN)
JC 348 (EN)
B 720 (EN)
PA 1000 (EN)
D 200 (EN)
BL 239 (EN)
PA 3050 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2013-04-09


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 413-429 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 413-429 (EN)

Copyright (c) 2014 Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.