Βιβλιοκρισία::PAUL CANART, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de MARIA LUISA AGATI et MARCO D’AGOSTINO, τ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420 .

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Βιβλιοκρισία::PAUL CANART, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de MARIA LUISA AGATI et MARCO D’AGOSTINO, τ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420 . (EL)
Βιβλιοκρισία::PAUL CANART, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de MARIA LUISA AGATI et MARCO D’AGOSTINO, τ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420 . (EN)

ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ, Ζήσης

Βιβλιοκρισία:Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D’Agostino, τ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420. ISBN 978-88-210-0843-6. (EL)
Βιβλιοκρισία:Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D’Agostino, τ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420. ISBN 978-88-210-0843-6. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

CD 70 (EL)
παλαιογραφία, κωδικολογία (EL)
CD 70 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2013-07-24


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 279-283 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 279-283 (EN)

Copyright (c) 2014 Ζήσης ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)