Βιβλιοκρισία: Neglected Barbarians, επιμ. εκδ. F. CURTA [Studies in the Early Middle Ages 32], Brepols Publishers n.v., Turnhout 2010. 629 σ., 24 έγχρωμες εικόνες, ISBN: 978-2-503-53125-0

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Βιβλιοκρισία: Neglected Barbarians, επιμ. εκδ. F. CURTA [Studies in the Early Middle Ages 32], Brepols Publishers n.v., Turnhout 2010. 629 σ., 24 έγχρωμες εικόνες, ISBN: 978-2-503-53125-0 (EL)
Βιβλιοκρισία: Neglected Barbarians, επιμ. εκδ. F. CURTA [Studies in the Early Middle Ages 32], Brepols Publishers n.v., Turnhout 2010. 629 σ., 24 έγχρωμες εικόνες, ISBN: 978-2-503-53125-0 (EN)

ΚΑΡΔΑΡΑΣ, Γεώργιος

Βιβλιοκρισία: Neglected Barbarians, επιμ. εκδ. F. Curta [Studies in the Early Middle Ages 32], Brepols Publishers n.v., Turnhout 2010. 629 σ., 24 έγχρωμες εικόνες, ISBN: 978-2-503-53125-0Negle (EL)
Βιβλιοκρισία: Neglected Barbarians, επιμ. εκδ. F. Curta [Studies in the Early Middle Ages 32], Brepols Publishers n.v., Turnhout 2010. 629 σ., 24 έγχρωμες εικόνες, ISBN: 978-2-503-53125-0Negle (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

CC (EL)
GN 537 (EL)
HM 711 (EL)
GR 650 (EL)
HT 1501 (EL)
neglected barbarians, εξωτερική πολιτική (EL)
HT 51 (EL)
DF 549 (EL)
CC (EN)
GN 537 (EN)
HM 711 (EN)
GR 650 (EN)
HT 1501 (EN)
HT 51 (EN)
DF 549 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2013-04-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 443-456 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 443-456 (EN)

Copyright (c) 2014 Γεώργιος ΚΑΡΔΑΡΑΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)