Βook Review:D. P. DRAKOULIS, Η περιφερειακή οργάνωση των οικισμών της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (4ος-6ος αιώνας), v. I-II(Βυζαντινά κείμενα και μελέτες 53Α-B), Thessaloniki 2010

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Βook Review:D. P. DRAKOULIS, Η περιφερειακή οργάνωση των οικισμών της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (4ος-6ος αιώνας), v. I-II(Βυζαντινά κείμενα και μελέτες 53Α-B), Thessaloniki 2010 (EL)
Βook Review:D. P. DRAKOULIS, Η περιφερειακή οργάνωση των οικισμών της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (4ος-6ος αιώνας), v. I-II(Βυζαντινά κείμενα και μελέτες 53Α-B), Thessaloniki 2010 (EN)

LEONTSINI, Maria

  BOOK REVIEW:: D. P. DRAKOULIS, Η περιφερειακή οργάνωση των οικισμών της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (4ος-6ος αιώνας), Vol. I: Θρακική-Ιλλυρικόν-Ασιανή (Βυζαντινά κείμενα και μελέτες 53Α), Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Thessaloniki 2009, pp. xiii+344, includes maps. ISBN: 978-960-7856-36-4. ISSN: 1106-61-80. Vol. ΙI: Ποντική-Ανατολική-Αιγυπτιακή (Βυζαντινά κείμενα και μελέτες 53Β), Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Thessaloniki 2010, pp. x+352, includes maps, 1 CD-Rom. ISBN: 978-960-7856-38-8. (EL)
  BOOK REVIEW:: D. P. DRAKOULIS, Η περιφερειακή οργάνωση των οικισμών της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (4ος-6ος αιώνας), Vol. I: Θρακική-Ιλλυρικόν-Ασιανή (Βυζαντινά κείμενα και μελέτες 53Α), Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Thessaloniki 2009, pp. xiii+344, includes maps. ISBN: 978-960-7856-36-4. ISSN: 1106-61-80. Vol. ΙI: Ποντική-Ανατολική-Αιγυπτιακή (Βυζαντινά κείμενα και μελέτες 53Β), Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Thessaloniki 2010, pp. x+352, includes maps, 1 CD-Rom. ISBN: 978-960-7856-38-8. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

στρατιωτική οργάνωση,. Βυζαντιο (EL)
DF 501 (EL)
DF 501 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

English

2014-01-20


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 293-296 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 293-296 (EN)

Copyright (c) 2014 Maria LEONTSINI (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)