Βιβλιοκρισία:Constantine Porphyrogennetos, The Book of Ceremonies, in 2 volumes. Translated by ANNE MOFFATT and MAXEME TALL, with the Greek edition of the CSHB(Bonn 1829) [Byz. Australiensia 18], Canberra 2012. ISBN:978-1-876503-42-0

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία:Constantine Porphyrogennetos, The Book of Ceremonies, in 2 volumes. Translated by ANNE MOFFATT and MAXEME TALL, with the Greek edition of the CSHB(Bonn 1829) [Byz. Australiensia 18], Canberra 2012. ISBN:978-1-876503-42-0 (EL)
Βιβλιοκρισία:Constantine Porphyrogennetos, The Book of Ceremonies, in 2 volumes. Translated by ANNE MOFFATT and MAXEME TALL, with the Greek edition of the CSHB(Bonn 1829) [Byz. Australiensia 18], Canberra 2012. ISBN:978-1-876503-42-0 (EN)

ΛΟΥΓΓΗΣ, Τηλέμαχος

Βιβλιοκρισία του: Constantine Porphyrogennetos, The Book of Ceremonies, in 2 volumes. Translated by Anne Moffatt and Maxeme Tall, with the Greek edition of the Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (Bonn 1829) [Byzantina Australiensia 18], Canberra 2012. ISBN: 978-1-876503-42-0; ISSN: 0725-3079 (EL)
Βιβλιοκρισία του: Constantine Porphyrogennetos, The Book of Ceremonies, in 2 volumes. Translated by Anne Moffatt and Maxeme Tall, with the Greek edition of the Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (Bonn 1829) [Byzantina Australiensia 18], Canberra 2012. ISBN: 978-1-876503-42-0; ISSN: 0725-3079 (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

περί βασιλείου τάξεως, Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2014-04-09


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 329-332 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 329-332 (EN)

Copyright (c) 2014 Τηλέμαχος ΛΟΥΓΓΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.