Βιβλιοκρισία: Wege nach Byzanz. Herausgegeben von BENJAMIN FOURLAS und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Βιβλιοκρισία: Wege nach Byzanz. Herausgegeben von BENJAMIN FOURLAS und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3 (EL)
Βιβλιοκρισία: Wege nach Byzanz. Herausgegeben von BENJAMIN FOURLAS und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3 (EN)

ΛAMΠΑΚΗΣ, Στυλιανός

Βιβλιοκρισία: Wege nach Byzanz. Herausgegeben von Benjamin Fourlas und Vasiliki Tsamakda, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3 (EL)
Βιβλιοκρισία: Wege nach Byzanz. Herausgegeben von Benjamin Fourlas und Vasiliki Tsamakda, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3 (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βυζάντιο, Δύση, Βυζαντινολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, Μουσεία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2014-05-20


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 347-349 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 23; 347-349 (EN)

Copyright (c) 2014 Στυλιανός ΛAMΠΑΚΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)