Βιβλιοκρισία:D. KRALLIS, Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh Century Byzantium, [Medieval and Renaissance Texts and Studies 422, Medieval Confluences Series 2], Tempe, Arizona 2012

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Βιβλιοκρισία:D. KRALLIS, Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh Century Byzantium, [Medieval and Renaissance Texts and Studies 422, Medieval Confluences Series 2], Tempe, Arizona 2012 (EL)

ΚΙΑΠΙΔΟΥ, Ειρήνη - Σοφία

Βιβλιοκρισία:D. Krallis, Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh Century Byzantium, [Medieval and Renaissance Texts and Studies 422, Medieval Confluences Series 2], Tempe, Arizona 2012 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Aτταλειάτης, Ιστορία, Ψελλός (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2015-03-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 359-364 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 359-364 (EN)

Copyright (c) 2015 Ειρήνη Σοφία Κιαπίδου (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)