Βιβλιοκρισία:A. WEYL CARR - A. NICOLAIDES (eds.), Asinou across Time: Studies in the Architecture and Murals of the Panagia Phorbiotissa, Cyprus. Dumbarton Oaks Studies, 43. Washington, DC:, 2012.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Βιβλιοκρισία:A. WEYL CARR - A. NICOLAIDES (eds.), Asinou across Time: Studies in the Architecture and Murals of the Panagia Phorbiotissa, Cyprus. Dumbarton Oaks Studies, 43. Washington, DC:, 2012. (EL)

ΦΩΣΚΟΛΟΥ, Bασιλική

Bιβλιοκρισία:Annemarie Weyl Carr -Andréas Nicolaïdès (eds.), Asinou across Time: Studies in the Architecture and Murals of the Panagia Phorbiotissa, Cyprus. Dumbarton Oaks Studies, 43. Washington, DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2012. Pp. xii, 431.  ISBN 9780884023494. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ασίνου, τοιχογραφίες, Κύπρος (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2015-04-22


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 365-375 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 365-375 (EN)

Copyright (c) 2015 Bασιλική ΦΩΣΚΟΛΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)