Βοοκ Review of "Liquid and Multiple: Individuals and Identities in the Thirteenth-Century Aegean, ed. G. Saint-Guillain, D. Stathakopoulos, Monographies 35, Paris 2012

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒοοκ Review of "Liquid and Multiple: Individuals and Identities in the Thirteenth-Century Aegean, ed. G. Saint-Guillain, D. Stathakopoulos, Monographies 35, Paris 2012 (EL)

ΡΑΓΙΑ, Εφη

This is a review of the volume "Liquid and Multiple: Individuals and Identities in the Thirteenth-Century Aegean, ed. G. Saint-Guillain, D. Stathakopoulos, Monographies 35, Paris 2012. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

prosopography, Byzantium, foreigners in Byzantium, Byzantines in non-byzantine territories (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2015-05-19


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

east mediterannean (EL)
13th century (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 403-408 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 403-408 (EN)

Copyright (c) 2015 ΕΦΗ ΡΑΓΙΑ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.