Βιβλιοκρισία:T. VELMANS, L’image byzantine ou la transfiguration du réel. L’ espace, le temps, les hommes, la mort, les doctrines, Paris, 2009, 225 σελ., 61 εικ., ISBN 978-2-7541-0357-2

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Βιβλιοκρισία:T. VELMANS, L’image byzantine ou la transfiguration du réel. L’ espace, le temps, les hommes, la mort, les doctrines, Paris, 2009, 225 σελ., 61 εικ., ISBN 978-2-7541-0357-2 (EL)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ευγενία

Βιβλιοκρισία:T. Velmans, L’image byzantine ou la transfiguration du réel.  L’ espace, le temps, les hommes, la mort, les doctrines, Paris, 2009, 225 σελ., 61 εικ., ISBN 978-2-7541-0357-2 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εικονογραφία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2015-05-19


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 409-412 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 409-412 (EN)

Copyright (c) 2015 Ευγενία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)