Βιβλιοκρισία:JEAN-MARIE MARTIN, Byzance et l'Italie méridionale [Bilans de recherche 9], Paris 2014, σελ. ΧΧ + 628. ISBN 978-2-916716-41-1

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βιβλιοκρισία:JEAN-MARIE MARTIN, Byzance et l'Italie méridionale [Bilans de recherche 9], Paris 2014, σελ. ΧΧ + 628. ISBN 978-2-916716-41-1 (EL)

ΒΛΥΣΙΔΟΥ, Βασιλική

Βιβλιοκρισία:Jean-Marie Martin, Byzance et l'Italie méridionale [Bilans de recherche 9], Paris 2014, σελ. ΧΧ + 628. ISBN 978-2-916716-41-1 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

DF 501 (EL)
Νότιος Ιταλία, οικονομία, εγγραφα (EL)
DF 501 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2016-01-02


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 265-272 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 265-272 (EN)

Copyright (c) 2015 Βασιλική Βλυσίδου (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)