Βιβλιοκρισία:D. SULLIVAN - A.-M. TALBOT - S. MCGRATH, The Life of Saint Basil the Younger. Critical Edition and Annotated Translation of the Moscow Version, Washington D.C. 2014 [Dumbarton Oaks Studies XLV), σελ. xii+829. ISBN 2013041388

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βιβλιοκρισία:D. SULLIVAN - A.-M. TALBOT - S. MCGRATH, The Life of Saint Basil the Younger. Critical Edition and Annotated Translation of the Moscow Version, Washington D.C. 2014 [Dumbarton Oaks Studies XLV), σελ. xii+829. ISBN 2013041388 (EL)

ΑΓΓΕΛΙΔΗ, Χριστίνα

Βιβλιοκρισία:D. Sullivan - A.-M. Talbot - S. McGrath, The Life of Saint Basil the Younger. Critical Edition and Annotated Translation of the Moscow Version, Washington D.C. 2014 [Dumbarton Oaks Studies XLV), σελ. xii+829. ISBN 2013041388 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αγιολογία, Βασίλειος Ο νέος (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2016-01-02


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 261-264 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 261-264 (EN)

Copyright (c) 2015 Christine ANGELIDI (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)