Κωμική Λογοτεχνία και γέλιο τον 12ο αι. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Μανασσή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚωμική Λογοτεχνία και γέλιο τον 12ο αι. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Μανασσή (EL)

ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, Κωνσταντίνος

Comic Literature and laughter in 12th century:The case of Constantine Manasses SUMMARYThe intriguing literary production of the 12th century comprises among others satires, parodies and works that include comic elements. This is due to several reasons, such as the cultural continuum of the past two centuries, the vivid interest of the literati in Aristophanes and Lucian, and the social placing of authors within the highly competitive society of the era. Within this framework, learned men of the Capital often turn to the genres (Lucianic dialogues, ψόγοι and the techniques (offensive language, literary metaphors) of the ancient comic literature and the rhetoric, in order to attack, mock or degrade certain individuals (rival grammarians, oppressive patrons) or specific groups that represent the “Other” (rustics, “Latins”). Occasionally, the reaction of laughter escorts the intention of the authors to ridicule their targets.The present study takes into consideration the abovementioned frame and focuses on the comic elements that are to be traced in the work of orator and poet Constantine Manasses. Essentially, Manasses’ employ of the comic doesn’t deviate from the general practice of his contemporaries, as the author displays the same sense of superiority against other learned men, while showcasing a sentiment of aversion to people outside the capital. However, his attitude is considerably softer in comparison to other authors of this period, whereas his works are surprisingly devoid of any direct attack against learned competitors. In addition, laughter in Manasses, when it occurs, adds a lighthearted tone and doesn’t seem to conceal an intention for rebuke or stinging criticism. The possible reasons for Manasses’ stand are explored in this paper.   (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

φιλολογία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2016-07-05


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 141-161 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 141-161 (EN)

Copyright (c) 2016 Κωνσταντίνος Χρυσόγελος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.