Συλλογικές Χορηγίες στην Κέρκυρα κατά την πρώιμη λατινοκρατία. Επιγραφικά τεκμήρια

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Συλλογικές Χορηγίες στην Κέρκυρα κατά την πρώιμη λατινοκρατία. Επιγραφικά τεκμήρια (EL)

ΚΑΡΥΔΗΣ, Σπυρος

Collective sponsorship in Corfu during the early period of the Latin rule. The epigraphic evidence This study presents inscriptions found in Corfu in four churches of the early period of the Latin occupation Of these, one is preserved in situ. Copies of three more inscriptions are preserved in the notarial archives stored in the General State Archives - Archives of Corfu. This indicates that the notarial protocols merit special attention, not only owing to valuable information relative to monuments of the Venetian period, but also relative to monuments of an earlier period: the Archives contain copies, documents and inscriptions considered by the founders of churches and monasteries as authorising their founder’s rights. The inscriptions here presented should be counted among the few recorded inscriptions from religious monuments in the Ionian Islands and confirm the thesis that the establishment and decoration of churches was supported by collective sponsorship as was the case in the Byzantine provinces and areas under Latin domination after the fourth crusade (e.g. Crete). The inscriptions  also allow us to relate the orthodox religious brotherhoods that appeared during the Venetian occupation with the collective sponsorship of Church monuments as well as with  the individual or collective founder’s rights. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χορηγίες, επιγραφικά τεκμήρια, νοταριακά κατάστιχα (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2016-07-08


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 163-209 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 163-209 (EN)

Copyright (c) 2016 Σπυρος ΚΑΡΥΔΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)