Τὸ χειρόγραφο Θεοτοκάριο τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου (Κομοτηνή) καὶ ὁ κωδικογράφος Ἱερεμίας Μαγγαφούρης ο Σιναϊτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤὸ χειρόγραφο Θεοτοκάριο τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου (Κομοτηνή) καὶ ὁ κωδικογράφος Ἱερεμίας Μαγγαφούρης ο Σιναϊτης (EL)
Τὸ χειρόγραφο Θεοτοκάριο τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου (Κομοτηνή) καὶ ὁ κωδικογράφος Ἱερεμίας Μαγγαφούρης ο Σιναϊτης (EN)

ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Δημοσθένης

The Papanikolaou Foundation codex ΙΖ΄/29=35 in Komotini is described for the first time in this article, in which it is proved that the codex is the former manuscript of Zakynthos, no. 12 on the N. Katramis list. The Cretan monk Ieremias the Sinaite is the scribe of the manuscript and he is proved to be the same person as Ieremias Maggafouris. The manuscripts copied by him are seven according to the bibliography and my research. The Komotini manuscript was written on the Sinaitic Metochion of Chandax and it was probably transferred to Zakynthos by Antonios Kourtezas after the conquest of Crete by the Turks (1669). Nikolaos Katramis found the manuscript and described it thoroughly in 1880. Papanikolaou purchased the manuscript later and added it to his collection. (EL)
The Papanikolaou Foundation codex ΙΖ΄/29=35 in Komotini is describedfor the first time in this article, in which it is proved that the codex is the former manuscript of Zakynthos, no. 12 on the N. Katramis list. The Cretan monk Ieremias the Sinaite is the scribe of the manuscript and he is proved tobe the same person as Ieremias Maggafouris. The manuscripts copied by him are seven according to the bibliography and my research. The Komotini manuscript was written on the Sinaitic Metochion of Chandax and it was probably transferred to Zakynthos by Antonios Kourtezas after the conquest of Crete by the Turks (1669). Nikolaos Katramis found the manuscript and described it thoroughly in 1880. Papanikolaou purchased the manuscript later and added it to his collection. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

χειρόγραφα (EL)
παλαιογραφία (EL)
Ιερεμίας Μαγγαφούρης (EL)
Θεοτοκάριο (EL)
Παλαιογραφία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2017-10-17


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27; 315-346 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27; 315-346 (EN)

Copyright (c) 2017 Δημοσθένης ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.