Βιβλιοκρισία: P. BΟΝΝΕΚΟΗ, Die figürlichen Malereien in Thessaloniki vom Ende des 4. bis zum 7. Jahrhundert : neue Untersuchungen zur erhaltenen Malereiausstattung zweier Doppelgräber, der Agora und der Demetrios-Kirche, Oberhausen : Athena, 2013.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βιβλιοκρισία: P. BΟΝΝΕΚΟΗ, Die figürlichen Malereien in Thessaloniki vom Ende des 4. bis zum 7. Jahrhundert : neue Untersuchungen zur erhaltenen Malereiausstattung zweier Doppelgräber, der Agora und der Demetrios-Kirche, Oberhausen : Athena, 2013. (EL)

ΡΙΖΟΣ, Ευθύμιος

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται πρόσφατη μονογραφία της Pamela Bonnekoh πάνω στις παλαιοχριστιανικές τοιχογραφίες της Θεσσαλονίκης. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης (EL)
Τοιχογραφίες Θεσσαλονίκης, Άγιος Δημήτριος (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2016-01-11


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

παλαιοχριστιανική περίοδος (EL)
τοιχογραφίες (EL)
Θεσσαλονίκη (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 305-313 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 305-313 (EN)

Copyright (c) 2016 Ευθύμιος ΡΙΖΟΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)