Βιβλιοκρισία:F. LAURITZEN, The Depiction of Character in the Chronographia of Michael Psellos [ΒΥΖΑΝΤΙΟS. Studies in Byzantine History and Civilization 7], Turnhout 2013, σελ. Χ+260. ΙSBN 978-2-503-54841-8

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βιβλιοκρισία:F. LAURITZEN, The Depiction of Character in the Chronographia of Michael Psellos [ΒΥΖΑΝΤΙΟS. Studies in Byzantine History and Civilization 7], Turnhout 2013, σελ. Χ+260. ΙSBN 978-2-503-54841-8 (EL)

ΚΙΑΠΙΔΟΥ, Ειρήνη-Σοφία

Βιβλιοκρισία:F. Lauritzen, The Depiction of Character in the Chronographia of Michael Psellos [ΒΥΖΑΝΤΙΟS. Studies in Byzantine History and Civilization 7], Turnhout 2013, σελ. Χ+260. ΙSBN  978-2-503-54841-8 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βυζαντινή Φιλολογία, Ιστοριογραφία (EL)
Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογραφία, Ιστορία Σύντομος (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2016-01-15


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 319-322 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 319-322 (EN)

Copyright (c) 2016 Ειρήνη-Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)