Το Θεωρητικό ηγεμονικό πρότυπο στο ιστορικό έργο του Ιωσήφ Γενεσίου Περί Βασιλειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο Θεωρητικό ηγεμονικό πρότυπο στο ιστορικό έργο του Ιωσήφ Γενεσίου Περί Βασιλειών (EL)

ΠΑΪΔΑΣ, Κωνσταντίνος

The historical work On the reigns of the emperors of Joseph Genesios holds a prominent place among the writings that shaped and displayed the pro Macedonian propaganda, which intended to mar the image of the emperor Michael III and idealize the founder of the Macedonian dynasty Basil I. In the framework of the present study the theoretical royal model that emerges from the narrative On the reigns of the emperors is explored and analyzed. Detecting the royal model and demonstrating the political thought it expresses, constitute the key parameters in order, on the one hand, to comprehend the method that Genesios uses to fully exploit his sources, and on the other hand, to evaluate Genesios as a historian and as a political thinker both by his contemporaries and  the recipients of his narrative nowadays. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιδεολογική ανάλυση; πολιτική ανάλυση (EL)

Γενέσιος (EL)
ηγεμονικό πρότυπο (EL)
αυτοκράτωρ (EL)
ιστοριογραφία (EL)
Ιστοριογραφία (EL)
μακεδονική γραμματεία (EL)
Φιλολογία (EL)
Βυζάντιο (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2016-07-27


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

περίοδος μακεδόνων αυτοκρατόρων (EL)
ιστοριογραφικά κείμενα (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 211-245 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 26; 211-245 (EN)

Copyright (c) 2016 Κωνσταντίνος Παΐδας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.