Βιβλιοκρισία:Eustathios of Thessaloniki, Secular Orations 1167/8 to 1179, translated by Andrew F. STONE, with an introduction and commentary [Byzantina Australiensia 19], Brisbane 2013, σελ. xxv+241. ISBN: 978-1-876503-36-9

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βιβλιοκρισία:Eustathios of Thessaloniki, Secular Orations 1167/8 to 1179, translated by Andrew F. STONE, with an introduction and commentary [Byzantina Australiensia 19], Brisbane 2013, σελ. xxv+241. ISBN: 978-1-876503-36-9 (EL)

ΜΕΡΙΑΝΟΣ, Γεράσιμος

Βιβλιοκρισία:Eustathios of Thessaloniki, Secular Orations 1167/8 to 1179, translated by Andrew F. Stone, with an introduction and commentary [Byzantina Australiensia 19], Brisbane 2013, σελ. xxv+241. ISBN: 978-1-876503-36-9 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία, φιλολογία (EL)
Ευστάθιος, Θεσσαλονίκη, ρητορική (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2016-02-11


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 327-333 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 25; 327-333 (EN)

Copyright (c) 2016 Γεράσιμος ΜΕΡΙΑΝΟΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)