Ψηφιακά Άβαταρ: Μια Μεταφαινομενολογική Προσέγγιση της Βύθισης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Conatus  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Ψηφιακά Άβαταρ: Μια Μεταφαινομενολογική Προσέγγιση της Βύθισης (EL)
Ψηφιακά Άβαταρ: Μια Μεταφαινομενολογική Προσέγγιση της Βύθισης (EN)

Χρυσόπουλος, Παναγιώτης
Καλλιγέρης, Γιάννης

Η εργασία αυτή εξετάζει τα ψηφιακά άβαταρ ως εξελιγμένη μορφή του εικονικού εαυτού σε ψηφιακό περιβάλλον τριών και περισσοτέρων διαστάσεων. Με αυτόν τον ορισμό προχωρούμε σε μια μετα-φαινομενολογική ανάλυση του χώρου δράσης του Άβαταρ, δηλαδή του κυβερνοχώρου και της σχέσης εξάρτησης από τον χρήστη του. Οι γράφοντες θα προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι οι Άβαταρ είναι μη ολοκληρωμένες συνειδητότητες, οι οποίες δεν μπορούν να χειραφετηθούν από τον χρήστη τους. Μελετώντας δε τη βύθιση του εαυτού ενός χρήστη στο ψηφιακό περιβάλλον, θα παρουσιαστεί αυτή τη διαδικασία ως ένα είδος ταύτισης του εαυτού με τον Άβατάρ του, βοηθώντας τον αναγνώστη να κατανοήσει τη σχέση φυσικής και ψηφιακής πραγματικότητας, μέσω της παρουσίασης της λειτουργίας της ανθρώπινης συνείδησης στο ψηφιακό περιβάλλον, ως συνείδηση του Άβαταρ κατά το στάδιο της μετα-βύθισης. (EL)
This paper examines digital avatars as an advanced form of the virtual self in a digital environment of three and more dimensions. With this definition, we proceed to a post-phenomenological analysis of Avatar's space of action, i.e. the cyberspace and Avatar's dependence on its user. The writers will try to prove that Avatars are incomplete consciousness that cannot be emancipated by its user. Also, by studying the user's immersion in the digital environment, this process will be presented as a kind of self-identification with his avatar. Thus, it will help the reader to understand the relationship between the physical and the digital reality by presenting the function of human consciousness in the digital environment as Avatar´s consciousness during the stage of meta-vithisis (post-immersion). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μεταφαινομενολογία (EL)
Φιλοσοφία της Τεχνολογίας (EL)
Βύθιση (EL)
Άβαταρ (EL)
Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (EL)
Φιλοσοφία του Διαδικτύου (EL)
postphenomenology (EN)
philosophy of technology (EN)
immersion (EN)
avatar (EN)
internet philosophy (EN)
applied philosophy (EN)


Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας

Greek

2017-04-05


The NKUA Applied Philosophy Research Laboratory (EN)

2459-3842
2653-9373
Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας; Vol 1, No 2 (2016): Conatus; 37-48 (EL)
Conatus - Journal of Philosophy; Vol 1, No 2 (2016): Conatus; 37-48 (EN)

Copyright (c) 2017 Γιάννης Καλλιγέρης Παναγιώτης Χρυσόπουλος (John Kalligeris & Panagiotis Chrysopoulos) (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)