Η επίδραση του Πανσλαβισμού στη ρωσική κοινωνία και εξωτερική πολιτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η επίδραση του Πανσλαβισμού στη ρωσική κοινωνία και εξωτερική πολιτική

Σούκα, Σοφία - Αθηνά

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
BRICS: OIKONOMIA - KOIΝΩΝΙΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Λιαρόπουλος, Ανδρέας

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανίχνευση της επίδρασης ή μη του Πανσλαβισμού στην σύγχρονη ρωσική κοινωνία και εξωτερική πολιτική. Αρχικά αυτό το οποίο επιχειρείται είναι μια πρώτη επαφή με τις ρίζες του συγκεκριμένου φαινομένου σε ιδεολογικό και σε χρονικό επίπεδο. Επιτυγχάνεται δηλαδή ο ορισμός του ιστορικού-κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο έκανε την πρώτη εμφάνισή του ενώ παράλληλα ορίζονται τα αρχικά του χαρακτηριστικά και η εξέλιξη του μέχρι την πλήρη διατύπωση της ιδέας του Πανσλαβισμού προς το τέλος του 19ου αιώνα, όταν και άρχισε να παρατηρείται η έντονη παρουσία του στο εσωτερικό της ρωσικής κοινωνίας. Πριν από τη μετάβαση στην αναζήτηση της παρουσίας ή μη του Πανσλαβισμού στην σημερινή κοινωνία, παρουσιάστηκαν όλες οι πτυχές της ρωσικής ζωής στις οποίες και κατάφερε να αφήσει το στίγμα της αυτή η τάση στον αιώνα της εμφάνισής της. Πτυχές οι οποίες δεν καλύπτουν μόνο το πολιτικό φάσμα του οποίου ο Πανσλαβισμός είναι κομμάτι αλλά, διατρέχουν το σύνολο της ρώσικης κοινωνικής ζωής δείχνοντας έτσι το μέγεθος της επίδρασής του. Τέλος, έχοντας παρακολουθήσει την τάση του Πανσλαβισμού από τη γέννηση της ιδέας και τη δράση της στη διάρκεια ενός περίπου αιώνα μεταφερόμαστε στη σύγχρονη πολιτική σκηνή για να εξετάσουμε το εάν η τάση αυτή είναι ακόμα παρούσα, με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό έχει διατηρηθεί αναλλοίωτη στο χρόνο. Γίνεται μια παρουσίαση των επιλογών του σύγχρονου ρωσικού κράτους στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής προκειμένου να αναζητηθούν κοινά σημεία με τον Πανσλαβισμό που αποτέλεσε και αυτός ένα δόγμα εξωτερικής πολιτικής στον 19ο αιώνα. Εις επίρρωσιν αυτών εξετάζονται χωριστά τρία γεγονότα εξωτερικής πολιτικής που σημάδεψαν την πορεία της Ρωσίας και αποτελούν έγκυρες πηγές για το χαρακτηρισμό της σύγχρονης ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και το βαθμό που αυτή προσιδιάζει ή όχι στα Πανσλαβικά πρότυπα.

Master Thesis

Ρωσική μοναδικότητα
Πανσλαβισμός
Ρώσικη ψυχή
Γ' Ρώμη

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (EL)
University of Peiraeus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018
2018-12-11T08:50:24Z
2018-11-05


Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.