Σταθμοί υποδοχής πετρελαιοειδών κατάλοιπων - Μελέτη στους σταθμούς της Hellenic Environmental Center S.A.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σταθμοί υποδοχής πετρελαιοειδών κατάλοιπων - Μελέτη στους σταθμούς της Hellenic Environmental Center S.A.

Γκόγκος, Αλέξανδρος - Μιλτιάδης Κ.

Τσελέντης, Βασίλειος

Μέσω της ερευνητικής διαδικασίας, η συγκεκριμένη εργασία καταλήγει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα κατά πόσο η απαίτηση που έθεσε η MARPOL 73/78 σχετικά με τις ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών κατάλοιπων εφαρμόζονται στην χώρα μας μέσα από το πρίσμα της εταιρείας «Hellenic Environmental Center S.A». Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί η έννοια των ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών κατάλοιπων, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι λόγους για τους οποίους θεωρείται αναγκαία η εγκατάσταση και η εφαρμογή τους στις θάλασσες και ειδικότερα στις ειδικές περιοχές που θέτει η MARPOL 73/78, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους κανόνες λειτουργίας όλων των σταθμών υποδοχής πετρελαιοειδών κατάλοιπων σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, ακολουθεί περιγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα διάφορους ρύπους που δέχονται οι σταθμοί αυτοί, των περιβαλλοντικών στόχων της εταιρείας «H.E.C» και της περιβαλλοντικής πολιτικής της. Τελειώνοντας, η εργασία καταλήγει σε ένα συμπέρασμα για το εάν οι σταθμοί αυτοί προσφέρουν λύσεις και ανακούφιση στο περιβάλλον ή απλά ενισχύουν την σημερινή πραγματικότητα και εντέλει την παρατείνουν δίχως να συνεισφέρουν και να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο και δημιουργήθηκαν.

Master Thesis

Περιβαλλοντική πολιτική
Πετρέλαιο -- Βιομηχανία και εμπόριο -- Περιβαλλοντικές απόψεις
Απόβλητα
Πλοία -- Περιβαλλοντικές απόψεις

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (EL)
University of Peiraeus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-09-16T07:50:16Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.