Προσαρμογή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο γενικό επίπεδο τιμών και επιπτώσεις στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσαρμογή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο γενικό επίπεδο τιμών και επιπτώσεις στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Πάγγειος, Ιωάννης Κ.

Αθανασόπουλος, Παναγιώτης
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Σκοπός της διατριβής αυτής είναι η συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και ο υπολογισμός μιας σειράς δεικτών και μεγεθών που στηρίζονται αφενός στις αρχές της Λ.Ι.Κ και αφετέρου στις αρχές της Λογιστικής Πληθωρισμού. Ειδικότερα η μελέτη θα ασχοληθεί με τη μέθοδο της Λ.Γ.Ε.Τ.

Doctoral Thesis

Business enterprises -- Finance
Τιμές
Prices
Inflation (Finance) and accounting
Χρηματοοικονομική επιχειρήσεων
Λογιστική πληθωρισμού


Ελληνική γλώσσα

1987
2015-09-16T08:49:22Z


Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.