Μπεϋζιανή συμπερασματολογία σε μείξεις κατανομών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Μπεϋζιανή συμπερασματολογία σε μείξεις κατανομών

Παπασταμούλης, Παναγιώτης Β.

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η εκτιμητική πεπερασμένων μείξεων κατανομών, μία περιοχή της Στατιστικής Συμπερασματολογίας, όπου μέχρι πρόσφατα λίγα πράγματα ήταν γνωσταά. Τα τελευταία χρόνια η εικόνα αυτή έχει ανατραπεί, κυρίως λόγω του συγκερασμού προϋπαρχόντων μαθηματικών εργαλείων (όπως η θεωρία του μέτρου και οι στοχαστικές ανελίξεις) με τις σημερινές διαθέσιμες υπολογιστικές τεχνικές και δυνατότητες, ο συνδυασμός αυτών των δύο γέννησε αυτό που ονομάζουμε μεθόδους MCMC. Η αφετηρία αυτών των μεθόδων είναι η θεώρηση των παραμέτρων των μοντέλων ως τυχαίες μεταβλητές, κάτι που φανερώνει τον Μπευζιανό χαρακτήρα της εργασίας. Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός ότι πριν την ανάπτυξη των συγκεκριμένων μεθόδων η Μπευζιανή προσέγγιση (ως Στατιστική μεθοδολογία γενικότερα) είχε υποστεί έντονη κριτική από τους κλασσικούς Στατιστικούς, και οδήγησε σε ιστορικές διαμάχες οι οποίες- εκ των υστέρων-άρχισαν να κοπάζουν.

Master Thesis

Bayesian statistical decision theory
Mixtures distribution (Probability theory)

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (EL)
University of Peiraeus (EN)

2006-09-08T07:57:47Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.