δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοQuality of life in patients after brain meningioma resection (EN)

Kotanidou, Anastasia
Ouzouni, Christina
Marvaki, Christina
Pavlatou, Niki

Introduction: Lately it has been noticed an increasing interest about the quality of life that is related to theperformance - effectiveness indicators and also to the objective and subjective state of patients’ health.Psychosocial problems are detected by quality questionnaires which may bother the healing process and help tothe disability rate and diagnosis of the disability. Meningioma is concerned as a benign tumor which is growingslowly .Usually the relapse rates are low in total surgical excision.Aim: The aim of the present review was to explore quality of life of patients surgically treated for brainmeningioma, in order to improve disease outcomes.Methodology: The methodology that was used included the review of the Greek and international literature of thelast fifteen years in the databases (Pubmed, Scopus, Google Scholar,medline). The keywords that were used tosearch for the study were: “meningioma", “quality of life”, “SF36”, “patients” Health related quality of life”.Results: Literature review has shown that the quality of life of patients with brain meningioma depends on variousfactors among others the most important are location and accessibility of the tumor. The best of the treatment isnot limited only to the surgical part required but it is a combination of radiation treatment for better results. Whenmeningioma is totally surgical resected displays minimal relaplse rates in contrast to the partial resection where itreoccurs in percentage 48% during the next five years. Meningiomas that cannot be petroclival surgically such asindicate high morbidity, mortality and poor physical function. Intraventricular meningiomas remain malfuctions ofvision, etc. Furthermore, a significant sign is the edema which may be associated with the aggressiveness of thetumor. Finally a possibility of reoccurrence factor is the number of mitoses in the pathological analysis.Conclusions: The quality of life of patients that had been operated with brain meningioma vary at relatively lowlevels and is directly related to the tumor’s localization and the choice of treatment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

SF36 (EN)
patients (EN)
health related quality of life (EN)
Meningioma (EN)
Quality of life (EN)


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2018-12-06


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodestrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 issue 1 October - December 2015; 3-20 (EL)
Health & Research Journal; Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 issue 1 October - December 2015; 3-20 (EN)

Copyright (c) 2015 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.