δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEffective communication in operating room and patient safety (EN)

Neriman, Akansel

No abstract available (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Operation room (EN)
Communication (EN)


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2018-12-07


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodestrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Vol 4, No 4 (2018): Volume 4 Issue 4 October - December 2018; 183-185 (EL)
Health & Research Journal; Vol 4, No 4 (2018): Volume 4 Issue 4 October - December 2018; 183-185 (EN)

Copyright (c) 2018 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.