δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοNursing and triage: modern trends and challenges (EN)

Stergiannis, Pantelis

Not available (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2016-07-01


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodestrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Issue 2 April - June 2016; 78-79 (EL)
Health & Research Journal; Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Issue 2 April - June 2016; 78-79 (EN)

Copyright (c) 2019 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.