δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPressure ulcers and support surfaces (EN)

Labro, Labrini
Vasilopoulos, Georgios
Margazi, Olga
Marouli, Georgia

In health area pressure ulcers remain until today a major problem, especially in critically ill patients in whom the incidence is increasing due to their prolonged detention. An important part in the appearance of pressure sores is prevention. Prevention can be achieved in several ways such as by changing patient position or using specialized support surfaces which reduce the pressure in the areas most commonly created the pressure sores. Equally important part in pressure sores problem is manage the problem and it can mainly achieved by the use of specific pads or the use of new, alternative methods to help them heal faster. The support surface is a specialized pressure redistribution device (pressure redistribution) which is designed to support tissue, and/or other therapeutic functions. The optimal supportive surface relieves the pressure, the fragmentation and friction and maintains a constant temperature in the human body. Such a supportive surface redistributes body weight on a possibly largest surface of the body, thereby reducing the pressure at specific parts of the body and therefore tissue damage is prevented. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

support surfaces (EN)
Pressure ulcers (EN)
prevention (EN)


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2016-06-30


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodestrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Issue 2 April - June 2016; 94-106 (EL)
Health & Research Journal; Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Issue 2 April - June 2016; 94-106 (EN)

Copyright (c) 2019 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.