δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPressure ulcers (Stop the pressure day) (EN)

Vasilopoulos, Georgios

Not available (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Pressure ulcers (EN)


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2016-12-18


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodestrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Vol 2, No 4 (2016): Volume 2 Issue 4 October - December 2016; 259-260 (EL)
Health & Research Journal; Vol 2, No 4 (2016): Volume 2 Issue 4 October - December 2016; 259-260 (EN)

Copyright (c) 2019 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.