δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe doctor-patient relationship (EN)

Vargiami, Maria
Goula, Maria

The relationship between the doctor and the patient is a particular type of human relation. On one hand, the word «patient» states that a person is at a disadvantage, because of his/her illness, and therefore is automatically at a disadvantageous position compared to the doctor. On the other hand, the patient has the opportunity to inform him/herself from online sources, to communicate with other patients, to participate as equal and to choose consciously his/her treatment plan.There are many different types of patients depending on their personality and interaction with their doctor. These types constituted a research field in the 80’s which lead to the analysis of patients’ psychology. After an historical flashback, patients are put in categories according to their reaction to their illness. In addition, the verbal way of approaching patients by their doctor, the patients’ expectations and their encouragement by professionals to participate more actively concerning their health care is underlined. As a result, this is the beginning of a new era, where the patient has requirements concerning both the medical and the human aspect of the doctor-patient relationship. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

doctor (EN)
e-patient (EN)
health professional (EN)
Patient (EN)


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2017-07-01


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodestrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Vol 3, No 2 (2017): Volume 3 Issue 2 April- June 2017; 104-111 (EL)
Health & Research Journal; Vol 3, No 2 (2017): Volume 3 Issue 2 April- June 2017; 104-111 (EN)

Copyright (c) 2017 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.