δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe problem of lower extremity burns in diabetics (EN)

Vasilopoulos, Georgios

No abstract available (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

lower extremity burns (EN)
diabetics (EN)


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2019-12-30


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodestrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Vol 5, No 4 (2019): Volume 5 Issue 4 October - December 2019; 124-125 (EL)
Health & Research Journal; Vol 5, No 4 (2019): Volume 5 Issue 4 October - December 2019; 124-125 (EN)

Copyright (c) 2019 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.