δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο“Shadowing a nurse” technique (EN)

Kadda, Olga

No abstract available (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2020-03-01


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodestrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Vol 6, No 1 (2020): Volume 6 Issue 1 January - March 2020; 1-2 (EL)
Health & Research Journal; Vol 6, No 1 (2020): Volume 6 Issue 1 January - March 2020; 1-2 (EN)

Copyright (c) 2020 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.