Τα ιερά σκεύη και άμφια και οι λειτουργικοί συμβολισμοί τους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The sanctuary's implements and vestments and their liturgical symbolisms
Τα ιερά σκεύη και άμφια και οι λειτουργικοί συμβολισμοί τους

Μολέσκη, Λοϊζα Ανδρέα

Λίγοι γνωρίζουν και λιγότεροι έχουν ασχοληθεί με την προέλευση και την ιστορική διαδρομή των ιερών αμφίων και σκευών. Την πορεία μέσα στην ιστορία, την καθοδήγηση για τη χρήση και το λειτουργικό προορισμό τους από τον ίδιο το Θεό και το τι αυτά συμβολίζουν στη σύγχρονη λατρεία, θα παρακολουθήσουμε στην εργασία αυτή. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλύουμε τη Θεία Λατρεία από τα αρχαία χρόνια και πώς χρησιμοποιήθηκαν από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο επεξηγούμε τα ιερά σκεύη και άμφια της Θείας Λειτουργίας στη σύγχρονη λατρεία. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη λειτουργική σημασία των ιερών σκευών και αμφίων και σοτυς θεολογικούς συμβολισμούς του. Τα ιερά σκεύη και άμφια διακονούν τα μυστήρια της Εκκλησίας και συντελούν στο έργο της Θείας Οικονομίας και της Σωτηρίας του ανθρώπου.
Few people have written about the ancient growth if sanctuary implements and vestments and their liturgical symbolisms. The history carrer we will explain to the next chapters. In the first chapter we speak about ancient worship and about Moses of old Testament. At the follow chapters we explain the liturgical use of holy implements and vestments and their liturgical symbolisms. the liturgic vessels like the Holy Grail, the Holy Disc and the hieratical vestments help to the sacred act of God

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Holy lance, holy vespers
Pontifical vestment
Στιχάριο
Αγιο Ποτήριο, Λόγχη
Holy disc, holy monstrance
Ζέον, Σπόγγος, Αρτοφόριο
Φαιλώνιο, Μήτρα, Σάκκος
Hieratic vestment
Αγιος δίσκος, Λαβίδα
Επιτραχήλιο
Holy nippers
Holy Grail, holy sponge

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)