Η εκτίμηση παραμέτρων της οπτικής λειτουργίας σε σχέση με τη ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών με εγκεφαλική παράλυση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Assessment of visual parameters and their relation with the psychokinetic development in cerebral palsied children
Η εκτίμηση παραμέτρων της οπτικής λειτουργίας σε σχέση με τη ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών με εγκεφαλική παράλυση

Κοζέης, Νικόλαος

Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε για να εκτιμηθούν σημαντικές παράμετροι της οπτικής λειτουργίας σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και να συγκριθούν με αναπτυξιακές παραμέτρους αλλά και με άλλους σημαντικούς παράγοντες, όπως ο τύπος της ΕΠ, τα νευροαπεικονιστικά ευρήματα και άλλες συνοδές διαταραχές (ακοή, επιληψία)
The study was designed to assess important visual parametres in children with cerebral palsy (CP), and compare them with developmental indices and other risk factors for CP

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Pediatric neuroophthalmology
Cerebral palsy
Visual function
Εγκεφαλική παράλυση
Παιδιατρική νευροοφθαλμολογία
Οφθαλμός, Εξέταση
Psychokinetic development
Οπτική λειτουργία
Eye, Examination
Ψυχοκινητική ανάπτυξη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.