Εκτίμηση της ικανότητας για επιχείρηση οικονομικής δικαιοπραξίας των ανοϊκών ασθενών και των ασθενών με σχιζοφρενικές ψυχώσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Evaluation capacity for legal transaction act in patients with schizophrenia and dementia
Εκτίμηση της ικανότητας για επιχείρηση οικονομικής δικαιοπραξίας των ανοϊκών ασθενών και των ασθενών με σχιζοφρενικές ψυχώσεις

Αραπίδης, Κωνσταντίνος Γ.

The evaluation of legal capacity is considered to be one of the most complex issues. A false evaluation that a person lacks the legal capacity automatically deprives this person from many rights, for example the ability to dispose his property. The universally accepted tests(MMSE & CAMDEX) for the evaluation of legal ability depended on knowledge approach, which does not take under consideration the person's enviroment and his relationship to others. Delusional ideas and hallunications decrease the faculty of making a will or the other economic-legal nature acts, only when they concern directly in the content of the will. Taking into consideration all the above we believe that it was essential to create a new questionnaire about estimating the competency of making decisions of economic nature. We categorized the total of 240 patients in 4 groups of 60 individual each. Basic criterion was the psychatric diagnosis according to the internationally accepted systems DSM-IV & ICD-10. Our scale is consistent of a series of criteria. We use 9 headwords divides in to 4 categories. We try to investigate symptoms through simple questions, which could affect the legal ability of psychic patients to make a decision of financial nature. Our scale was called "evaluation scale of capacity for legal transaction of financial nature"(CLFS). We chose to widely internationally accepted and reliable tests(MMSE & CAMDEX). To compare the validity and reliability of our scale. The emerged results proved that we have created a scale, which is brief, reliable, sensible, trustworthy and practical. The aim of this approaches is to enrich and supplement the traditional methods of evaluation of ability and to protect the rights of a person psychiatric interference
Ο σεβασμός της αυτονομίας του ατόμου είναι βασική αρχή στην προϋπόθεση ότι ο καθένας είναι ικανός να αποφασίζει για τη διαχείριση της περουσίας του. Η εκτίμηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας θεωρείται ένα από τα πιό περίπλοκα προβλήματα. Οι αποδεκτές παγκοσμίως δοκιμασίες(MMSE & CAMDEX) εστιάζονται μόνο στη γνωστική προσέγγιση. Σκοπός μας ήταν η δημιουργία μιας νέας κλίμακας εκτίμησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων με ψυχική ή εκφυλιστική νόσο. Στη μελέτη μας εισήχθησαν 240 περιστατικά χωρισμένα σε 4 ομάδες των 60 ατόμων. (Σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, υπολειμματική σχιζοφρένεια και άνοια ήταν οι 4 ομάδες ελέγχου). Η κλίμακα αποτελείται από 9 συνολικά λήμματα, είναι σύντομη και κατέδειξε την αξιοπιστία της, αφού τα αποτελέσματα της συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα που σημείωσαν οι εξετασθέντες στις δοκιμασίες MMSE & CAMDEX και με την εκτίμηση 2ου ανεξάρτητου εκτιμητή. Ονομάσαμε την κλίμακα -ΚΕΙΟΔ- κλιμακα εκτίμησης ικανότης οικονομικής δικαιοπραξίας. Ελέγχει εαν ο εξεταζόμενος είναι γνώστης των περιουσιακών του στοιχείων, πως προτίθεται να τα διαθέσει στο μέλλον και αν γνωρίζει ποια άτομα νομικά διεκδικούν την περιουσία του. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αποδεικνύουν ότι δημιουργήσαμε μια κλίμακα εύχρηστη, ευαίσθητη, με εγκυρότητα κριτηρίων. Στόχος αυτών των προσεγγίσεων δεν είναι να αναιρέσουν αλλά να εμπλουτίσουν τις παραδοσιακές μεθόδους εκτίμησης της ικανότητας και να προστατεύουν τα διακιώματα του ατόμου κατά τη διάρκεια της ψυχιατρικής παρέμβασης

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Forensic psychiatry
Psychotic patients
Psychiatric patients
Διαθήκη
Ψυχωτικοί ασθενείς
Will
Οικονομική δικαιοπραξία
Ιατροδικαστική ψυχιατρική
Ψυχιατρικοί ασθενείς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.