Τυχαίοι περίπατοι και φασματικοί πολλαπλασιαστές σε διακριτές ομάδες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Random walks and spectral multipliers on discrete groups
Τυχαίοι περίπατοι και φασματικοί πολλαπλασιαστές σε διακριτές ομάδες

Δεμερτζόγλου, Δέσποινα Επαμεινώνδα

In this master thesis we study random walks and spectral multipliers on discrete groups. In the first part we study Markov chains and random walks on discrete spaces and discrete groups. The results give Gauss estimates for Markov Kernels, their convolutions and the gradient of their convolutions. These results are due to Hebisch and Saloff-Coste. In the second part we apply the previous results and we prove an analogue of the classical theorem of Mikhlin-Hormander for spectral multipliers on discrete groups. This result is due to G. Alexopoulos.
Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος μελετούνται μαρκοβιανές αλυσίδες και τυχαίοι περίπατοι σε διακριτούς χώρους και διακριτές ομάδες. Τα αποτελέσματα δίνουν εκτιμήσεις Gauss για πυρήνες Markov, τις συνελίξεις τους και την κλίση των συνελίξεών τους. Τα αποτελέσματα αυτά είναι των Hebisch και Saloff-Coste. Στο δεύτερο μέρος γίνεται εφαρμογή των ανωτέρω αποτελεσμάτων και αποδεικνύεται ένα θεώρημα ανάλογο του κλασικού θεωρήματος των πολλαπλασιαστών των Mikhlin-Hormander, στο γεωμετρικό πλαίσιο των διακριτών ομάδων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι του Γ. Αλεξόπουλου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ιδιάζοντα ολοκληρώματα
Πυρήνες Markov
Gauss estimates
Εκτιμήσεις Gauss
Calderon-Zugmund theory
Mikhlin-Hormander theorem
Singular integrals
Θεωρία Calderon-Zugmund
Spectral multipliers
Φασματικοί πολλαπλασιαστές
Θεώρημα Mikhlin-Hormander
Markov kernels

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.