Ο ρόλος του ενδοθηλίου στην καρδιαγγειακή αστάθεια των ασθενών που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Endothelial role in cardiovascular instability in patients under going chronic hemodialysis treatment
Ο ρόλος του ενδοθηλίου στην καρδιαγγειακή αστάθεια των ασθενών που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση

Σιούλης, Αθανάσιος Σ.

Η αιμοδυναμική αστάθεια των ασθενών που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση χαρακτηρίζεται από τον ανεπαρκή έλεγχο της αρτηριακής υπέρτασης, ενώ τα υποτασικά επεισόδια φτάνουν στο 30-40% των αιμοκαθαιρομένων ασθενών. Ο ρόλος του ενδοθηλίου στην αιμοδυναμική συμπεριφορά των ασθενών αυτών είναι πολύ σημαντικός και συμβάλλει καθοριστικά στην καρδιοαγγειακή ομοιόσταση με τη σύνθεση ισχυρών αγγειοδραστικών ουσιών. Ο ρόλος του μονοξειδίου του αζώτου και της ενδοθηλίνης είναι να διασφαλίζεται η ομαλή αγγειοκινητική λειτουργία του οργανισμού, ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στη διατήρηση του αγγειακού τόνου στην αποκατάσταση των αυξομειώσεων της αρτηριακής πίεσης. Συμπερασματικά 1)ασθενείς με ΧΝΑ προτελικού ή τελικού-αιμοκαθαιρόμενοι εμφανίζουν δυσλειτουργία του ενδοθηλίου 2)η μεταβολή της φυσιολογικής δραστηριοτήτας του ενδοθηλίου στη ρύθμιση του αγγειακού τόνου συνοδεύεται από αιμοδυναμικές μεταβολές με συμπτωματικά επεισόδια υπότασης 3)η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου διαταράσσει και το μηχανισμό αιμόστασης
Hemodymanic instability observed in patients undergoing chronic hemodialysis treatment is characterized by inadequate control of arterial hypertension, whilst hypotensive episodes are very common, appearing in 30-40% of these patients. The role of substances, like NO and ET-1, is to ensure that vascular tone can be preserved and arterial pressure variations, frequently seen in hemodialysis session. Based in our findings, we conclude that : 1)patients with pre-dialysis renal disease endothelial dysfunction 2)alteration of endothelial normal activity in the regulation of vascular tone, by the production of vasoactive agents, is accompanied by hemodynamic disorders during and after hemodialysis session expressed by symptomatic hypotensive episodes 3)endothelial dysfynction due to alteration of hemostatic factors, expressed by the appearance of various vascular incidents, more often by thrombotic episodes

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ενδοθηλίνη/θρομβομοντουλίνη
Καρδιά, Ανωμαλίες
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Επιπλοκές
Μονοξείδιο του Αζώτου
Endothelin/Thrombodullin
Ενδοθήλιο
Hemodialysis, Complications
Hypotension
Endothelium
von Willebrand
Αιμοκάθαρση, Επιπλοκές
Chronic renal failure, Complications
Heart, Abnormalities
Υπόταση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)