Σχέση ρετροϊών της HLA περιοχής με την παθογένεση της νόσου Graves

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The role of human endogenous retroviruses in Graves disease
Σχέση ρετροϊών της HLA περιοχής με την παθογένεση της νόσου Graves

Τσιρακίδης, Γεώργιος Φ.

One of the most impressive early findings during the human genome mapping project was the discovery that 5-8% of the human genome was composed of human retroviruses(HERVS) and sequences derives from them. Grequently only/ partial sequences from HERVS(Long Terminal Repeats) have been identified, that they could regulate the eypression of adjacent genes. Two of these PTRS, LTR3 and LTR13, have been associated with immunological diseases. Taking into consideration the common origin of autoimmunity we tried to investigate the presence of absence of LTRS in patients with Graves disease. We observed that only LTR3 sequence was intedified in greek population and preliminary data suggests that LTR3 increases susceptibility for for GD when inserted in either DRB1-11, DQB1*-031 or DQA1* 0505, genotype our report is therefore in agree with other previous studies showing that human endogenous retrovirus particles can be considered as possible genetic markers
Κατά την τελευταία δεκαετία, διαπιστώθηκε ότι το ανθρώπινο γονιδίωμα περιέχει μεγάλο αριθμό αλληλουχιών από ανθρώπινους ενδογενείς ρετροϊούς ή' με συσχετιζόμενες με αυτούς αλληλουχίες, ορισμένες από τις οποίες ενδεχομένως να έχουν και λειτουργική σημασία. Φαίνεται ότι οι HERVS(Human Endogenous Retroviruses) αντιπροσωπεύουν υπολείμματα προγενέστερης λοίμωξης από λοιμογόνο εξωγενή ρετροϊό, τα οποία ενσωματώθηκαν στην γενετική αλυσίδα. Μεμονωμένα τέτοια τμήματα ρετροϊών έχουν ενσωματωθεί σε τμήματα της HLA.DQB* υποπεριοχής και έχουν μέχρι σήμερα συσχετιθεί με αυτοάνοσα νοσήματα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη για πρώτη φορά της συσχέτισης δύο τέτοιων τμημάτων LTR3 και LTR13 σε ασθενείς με νόσο Graves ελληνικής καταγωγής και εθνικότητας. Διαπιστώσαμε ότι η LTR3 αλληλουχία παρατηρείται σε αυξημένο ποσοστό ασθενών έναντι μαρτύρων και κυρίως σε ομόζυγη μορφή. Τα ευρήματά μας συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες ότι οι ρετροϊοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητοι γενετικοί δείκτες για ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Retrovirus, Genetics
Immunogenetics
Graves' disease
Νόσος Grave
Retrovirus infections
Ρετροϊοί, Γενετική
Λοιμώξεις από ρετροϊούς
Ιολογία
Ανοσογενετική
Virology

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.