Μελέτη μυκήτων του στόματος σε ανοσοκατασταλμένα άτομα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Study of oral yeasts in immunosupressed patients
Μελέτη μυκήτων του στόματος σε ανοσοκατασταλμένα άτομα

Αγαθαγγελίδης, Αγαθάγγελος Γ.

Ό σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί ο επιπολασμός των μυκήτων στη στοματική κοιλότητα HIV οροθετικών ατόμων και να συσχετισθεί με παραμέτρους της νόσου. Στα πλαίσια αυτά αναζητήθηκε η ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους, ο συσχετισμός με το ιϊκό φορτίο, τα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα, τη λήψη ή όχι αντιρετροικής και HAART αγωγής, την ύπαρξη ή όχι βλαβών στη στοματική κοιλότητα και ο έλεγχος ευαισθησίας των απομονωθέντων μυκήτων σε διάφορα αντιμυκητιασικά φάρμακα
This study was designed in order to determine the oral yeast carriage related to CD4+ T cells count and viral load and their resistance rates to several antifungal drugs. For that purpose we studied C.albicans and other Candida isolated from cultures of oropharyngeal samples obtained from human immunodeficiency virus -infected and healthy persons in Thessaloniki, Greece

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Candidiasis
Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
Σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας
Καντιντίαση
CD4+ T lymphocytes
Στόμα, Μικροβιολογία
HIV (Viruses)
AIDS (Ασθένεια)
Mouth, Microbiology
HIV (Ιοί)
Αντιμυκητιασικά φάρμακα
AIDS (Disease)
CD4+ T λεμφοκύτταρα
Antifungal drugs

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)