Υπερμικροσκοπική και ανοσοϊστοχημική μελέτη χειρουργικά εξαιρεσθέντων ιστών σε περιπτώσεις παραγωγικής υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθειας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ultrastructural and immunohistotechnical study of surgically existed tissue in proliferative vitreoretinopathy cases
Υπερμικροσκοπική και ανοσοϊστοχημική μελέτη χειρουργικά εξαιρεσθέντων ιστών σε περιπτώσεις παραγωγικής υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθειας

Γεμενετζή, Μαρία Κ.

The present study compares clinical parameters of proliferative vitreoretinopathy (PVR) patients to morphological appearance and immunohistochemical characteristics of surgically excised tissue of the above patients; it also aims to investigate correlation between PVR and certain clinical variables of retinal detachment patients
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του συσχετισμού μεταξύ των κλινικών χαρακτηριστικών ασθενών με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς λόγω ανάπτυξης παραγωγικής υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθειας και της μορφολογίας καθώς και των ανοσοϊστοχημικών χαρακτηριστικών χειρουργικά εξαιρεθέντων ιστών των ασθενών αυτών. Διερευνάται επίσης η πιθανή σχέση μεταξύ της ανάπτυξης ΠΥΑ και ορισμένων από τα κλινικά γνωρίσματα των παραπάνω ασθενών

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Retinal detachment
Retinal brake
Ρωγμή
Epiretinal membranes
Παραγωγική υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια
Επαμφιβληστροειδικές μεμβράνες
Αμφιβληστροειδής, Ασθένειες
Αποκόλληση
Proliferative vitreoretinopathy
Retina, Diseases

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.