Υπερμικροσκοπική και ανοσοϊστοχημική μελέτη χειρουργικά εξαιρεσθέντων ιστών σε περιπτώσεις παραγωγικής υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθειας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Ultrastructural and immunohistotechnical study of surgically existed tissue in proliferative vitreoretinopathy cases
Υπερμικροσκοπική και ανοσοϊστοχημική μελέτη χειρουργικά εξαιρεσθέντων ιστών σε περιπτώσεις παραγωγικής υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθειας

Γεμενετζή, Μαρία Κ.

The present study compares clinical parameters of proliferative vitreoretinopathy (PVR) patients to morphological appearance and immunohistochemical characteristics of surgically excised tissue of the above patients; it also aims to investigate correlation between PVR and certain clinical variables of retinal detachment patients
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του συσχετισμού μεταξύ των κλινικών χαρακτηριστικών ασθενών με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς λόγω ανάπτυξης παραγωγικής υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθειας και της μορφολογίας καθώς και των ανοσοϊστοχημικών χαρακτηριστικών χειρουργικά εξαιρεθέντων ιστών των ασθενών αυτών. Διερευνάται επίσης η πιθανή σχέση μεταξύ της ανάπτυξης ΠΥΑ και ορισμένων από τα κλινικά γνωρίσματα των παραπάνω ασθενών

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Retinal detachment
Retinal brake
Ρωγμή
Epiretinal membranes
Παραγωγική υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια
Επαμφιβληστροειδικές μεμβράνες
Αμφιβληστροειδής, Ασθένειες
Αποκόλληση
Proliferative vitreoretinopathy
Retina, Diseases

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)