Τα φεμινιστικά και τα γυναικεία έντυπα στην Ελλάδα (1975-2000), Θεματολογία, ιδεολογικοί προβληματισμοί και εκπαιδευτικές αντανακλάσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Feminist and women's press in Greece (1975-2000). The thematic ideological orientations and educational reflections
Τα φεμινιστικά και τα γυναικεία έντυπα στην Ελλάδα (1975-2000), Θεματολογία, ιδεολογικοί προβληματισμοί και εκπαιδευτικές αντανακλάσεις

Βαγιωνάκη, Μαρία Γεωργίου

After the political change in Greece in 1974 the feministi press (journals, magazines, brochures etc) was the most usuual and suitable way for the greek women to approach, spread and propagate the feminist theories and politics. This research is upon the feminist press of autonomous feminist and "women's" movement, but not upon the different issues and editions of political parties(totaly 12). In parallel, the interest enlarges upon the educational editions of the period(1975-2000) as far as the relations between the publishe feminist theories and the claim of Gender Equality in education
Τα γυναικεία και τα φεμινιστικά έντυπα της περιόδου που ερευνά η εργασία αποτελούν για τις γυναίκες της εποχής αυτής το προσφορότερο μέσον για την προσέγγιση των φεμινιστικών ιδεών που γνωρίζουν πρωτοφανή διάδοση μετά την πολιτική αλλάγή του 1974.Ερευνώνται κυρίως έντυπα του αυτόνομου φεμινιστικού χώρου και όχι αυτά των πολιτικών κομμάτων, συνολικά 12. Παράλληλα, εξετάζονται τα δημοσιευμένα άρθρα σε εκπαιδευτικά περιοδικά, τα οποία θίγουν ζητήματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και συγκρίνονται με τα αιτήματα και την προβληματική των φεμινιστικών εντύπων. Ζητούμενο, η διερεύνηση της αντανάκλασης των φεμινιστικών ιδεών στο χώρο της εκπαίδευσης

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φεμινιστικά έντυπα
Education
Gender's equality
Εκπαίδευση
Ισότητα των φύλων
Ιστορία γυναικών
Feminist movement-women's struggle
Women's history
Γυναικείο κίνημα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική ισότητας δύο φύλων

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.